Wzory wniosku, formularza, pisma

Osoba, która chce wyczyścić swoją historię kredytową powinna postarać się o usunięcie z bazy Biura Informacji Kredytowej. Oczywiście, aby było to możliwe trzeba najpierw spłacić wszelkie zobowiązania wobec banku, a następnie składa się w nim pismo o wykreślenie z BIK.

Żeby napisać wniosek o usunięcie danych, a tym samym zaprzestanie ich przetwarzania przez Biuro Informacji Kredytowej, należy zdobyć jego wzór. Natomiast bez większego problemu można znaleźć odpowiedni przykład w Internecie. Jeżeli spłata zobowiązania odbywała się bez żadnych „przygód”, to wystarczy złożyć pismo o wykreślenie z BIK. Najpierw podaje się miejscowość i datę, a następnie nazwę i adres banku oraz swoje dane. Potem umieszcza się tytuł wniosku – o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcie ich z bazy BIK. W jego treści wystarczy podać, iż cofa się zgodę, która związana była z zawarciem umowy kredytowej. Jako powód wystarczy wygaśnięcie zobowiązania. Warto podać podstawę prawną (Ustawa o prawie bankowym). Na końcu składa się podpis.

Sprawa komplikuje się nieco bardziej, jeśli mamy do czynienia z negatywna historią kredytową. Wówczas po spłacie zobowiązania trzeba zwrócić się do banku z prośba o wydanie zaświadczenia, że kredyt jest już spłacony. Będzie ono załącznikiem do wniosku o wykreślenie z BIK, który również składa się w banku. Pismo pisze się według tego samego wzoru, ale należy uzasadnić swoją prośbę. Jednocześnie nie powinno się naciskać za bardzo na pozytywne wyjaśnienie sprawy. Co najwyżej, w razie odmownej odpowiedzi, można poprosić o wskazanie podstawy prawnej oraz maksymalnego okresu czasu, po jakim możliwe będzie usunięcie danych z BIK.

Odpowiednie formularze mogą być również potrzebne, kiedy składa się w Biurze Informacji Podatkowej pismo o usunięcie nieprawdziwego wpisu lub o wydanie raportu. Najprostszy jest wniosek o wydanie informacji ustawowej. Natomiast bardzo wygodną opcją jest korzystanie z internetowego serwisu BIK. W zależności od tego, który pakiet się wybierze można mieć dostęp do określonych opcji. Od rodzaju pakietu zależy też to, ile razy w ciągu roku można korzystać z bezpłatnej informacji na temat swojej sytuacji w BIK.